Bielańska Zupa Pomysłów – Formularz

Edycja dla osiedla Piaski
Formularz zgłoszeniowy projektu

Imię i Nazwisko:*
E-mail:
Telefon:*
Tytuł projektu:*
Opis projektu:*
Jakie realizacja twojego projektu wpłynie na mieszkańców i/lub okolicę:*
Przewidywany kosztorys projektu: *
Jak chcesz się zaangażować w realizację projektu: *
Zgłoszone projekty zostaną sprawdzone pod względem merytorycznym przez specjalną komisję powołaną w ramach Stowarzyszenia Razem Dla Bielan, a informacja o zaakceptowanych zostanie umieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia. Autorzy tych projektów zostaną poinformowani telefonicznie o przejściu do kolejnego etapu. Podczas finału edycji Bielańskiej Zupy Pomysłów osoby te otrzymają od 5 do 10 minut na prezentację swojego projektu.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem akcji oraz spełniam wszystkie zawarte w nim wymogi
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie opisanego przeze mnie pomysłu, przez Stowarzyszenie Razem dla Bielan, w ramach projektu Bielańska Zupa Pomysłów