Bielany bez plastiku, zaczynając od Urzędu Dzielnicy

Plastik to jeden z najbardziej rozpowszechnionych odpadów, nie tylko na terenie naszej dzielnicy, ale na całym świecie. Nadmiar w użyciu wykonanych z niego jednorazówek, jak butelki, kubeczki, sztućce i reklamówki nie ma uzasadnienia, kiedy dostępnych jest tak wiele różnych alternatyw. Jako że zależy nam na środowisku i jesteśmy przeciwnikami nieracjonalnego gospodarowania zasobami, podjęliśmy i planujemy podjąć szereg aktywności w ramach akcji Bielany bez plastiku„. Na początek zaczynamy od Urzędu Dzielnicy Bielany.

Interpelacja złożona przez Klub Radnych Stowarzyszenia Razem dla Bielan

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam interpelację w sprawie: zakazu używania plastikowych opakowań w Urzędzie Dzielnicy Bielany.

Zużycie tworzyw sztucznych rośnie z roku na rok, co przy nieszczelnym systemie segregacji i utylizacji odpadów, prowadzi do coraz większego zanieczyszczenia środowiska. Problem ten dostrzegalny jest w skali globalnej, stąd m.in. działania Parlamentu Europejskiego, który zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Zakaz ten ma jednak wejść w życie dopiero w roku 2021. Jesteśmy zdania, że problem skali globalnej, jest również dostrzegalny w skali lokalnej, i to właśnie działania u samego dołu – w strukturach samorządowych, mogą przynieść zamierzone efekty środowiskowe i społeczne.

W związku z powyższym wnioskujemy o wprowadzenie całkowitego zakazu używania plastikowych opakowań, naczyń, sztućców i słomek w urzędzie i instytucjach dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Zakaz ten miałby dotyczyć również wykonawców realizujących zadania na rzecz Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, m.in. podczas wydarzeń plenerowych.

Reakcja Zarządu Dzielnicy Bielany na naszą interpelację

UCHWAŁA Nr 502/2019
ZARZĄDU DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie ograniczenia używania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych
z plastiku

Na podstawie § 6 pkt 12 oraz § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) oraz na podstawie art. 6 w związku
z art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zwraca się z apelem do Wydziałów Urzędu oraz Jednostek Pomocniczych dzielnicy Bielany o ograniczenie używania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku.

§ 2. Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*