Nowa jakość przedszkola na Rudzie

Radna Ewa Turek na tle przedszkola przy ul. Klaudyny. Fot. Małgorzata Sokół

Pierwszy raz o problemach Przedszkola nr 346 „Pod Kasztanem” na ul. Klaudyny usłyszałam w ubiegłym roku podczas naszej samorządowej imprezy dla dzieci na Orliku przy ul. Rudzkiej. Rodzice wspominali o konieczności dokonania remontów sanitariatów i innych pomieszczeń oraz niedogodnościach związanych z podziałem placówki na dwa oddzielne budynki. Po uzyskaniu mandatu radnej umówiłam się w przedszkolu na spotkanie z Panią Małgorzatą Pakułą, dyrektorem placówki, która pokrótce nakreśliła mi jak przedstawia się stan techniczny budynku.

Część pomieszczeń przedszkola została odnowiona, ale wiele jeszcze jest do zrobienia, niestety – nie tylko wewnątrz. Remontu i niezbędnych napraw wymaga też elewacja, w tym konieczna jest także wymiana tzw. opaski wokół całego budynku. Osobnym problemem jest powiększenie powierzchni przedszkola na tyle, by mogły się tu zmieścić wszystkie oddziały. Ten aspekt podkreślali też rodzice podczas mojego styczniowego dyżuru radnej oraz w trakcie naszych spotkań na osiedlu.

Postanowiłam więc pomóc naszym najmłodszym mieszkańcom Rudy (i nie tylko) i złożyłam stosowną interpelację wierząc, że uda nam się stworzyć nowoczesną placówkę, przestrzenną i w pełni wyposażoną, dostosowaną do wymogów i najwyższych standardów. Interpelację zatytułowałam w następujący sposób: interpelacja w sprawie budowy większego, nowoczesnego przedszkola modułowego w miejscu obecnie funkcjonującego przedszkola „Pod Kasztanem”, ul. Klaudyny 8, na Osiedlu Ruda. Przedszkole nr 346 „Pod Kasztanem” jest placówką publiczną, samorządową. Funkcjonuje  od 1980 roku. Jest to placówka 9 oddziałowa, z czego 4 oddziały mieszczą się w budynku Żłobka nr 16 (dla dzieci 3-letnich), natomiast 5 oddziałów – w głównym budynku przedszkola, gdzie bawią się i uczą dzieci 4,5 i 6-letnie.

Taki podział stanowi ogromne utrudnienie nie tylko dla rodziców z dziećmi w wieku kwalifikującym je do grup w różnych budynkach, ale także dla dyrekcji i personelu, szczególnie podczas planowania różnego rodzaju imprez i spotkań. Istnieje wówczas konieczność podwójnej organizacji wydarzenia, a ze strony rodziców i bliskich – jednoczesnego uczestniczenia w obu uroczystościach. Dodatkowo, prawie 40 – letni budynek przedszkola wymaga ciągłych napraw i remontów, które wykonywane odcinkowo, nie podnoszą standardu placówki na tyle, by można było nazwać ją nowoczesną. Obecnie natychmiastowej modernizacji wymagają wszystkie sanitariaty, w części pomieszczeń podłoga, panele ścienne wewnątrz budynku, stolarka okienna w części sal, przebudowy wymaga też samo wejście do przedszkola, opaska okalająca budynek oraz w całości pomieszczenia w części „żłobkowej” (wraz z wymianą instalacji).

„Złożyłam interpelację w sprawie budowy większego i nowoczesnego przedszkola zapewniającego komfortowe warunki wszystkim dzieciom – właśnie na takie zasługuje najmłodsze pokolenie naszego osiedla.” – Ewa Turek

Przedszkole wychowuje i uczy, rola placówki jest nie do przecenienia. Ważne jest, w jakich warunkach dzieci wzrastają i uzyskują wczesną edukację. Jak pisałam – podział jednostki na dwa budynki, z których 4 oddziały korzystają z pomieszczeń żłobka utrudnia pracę i organizację zadań, a rozbudowa istniejącego starego budynku zdaje się być nieuzasadniona ze względów zarówno praktycznych, jak i ekonomicznych. Doskonałym rozwiązaniem byłoby postawienie w tym miejscu nowego budynku, spełniającego wszelkie standardy nowoczesnej placówki oświatowo-wychowawczej, mogącego pomieścić wszystkie oddziały przedszkolne, a technologia modułowa pozwoliłaby na szybką realizację takiego przedsięwzięcia.

Przedszkole przy ul. Klaudyny. Fot. Małgorzata Sokół

W odpowiedzi na moją interpelację Burmistrz Dzielnicy Bielany – Pan Grzegorz Pietruczuk podkreśla, że obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2018-2045 nie przewiduje budowy w/w placówki. Jednak, mając na uwadze obecny stan techniczny blisko 40 – letniego obiektu, Zarząd Dzielnicy Bielany zgłosił propozycję wprowadzenia do planów nowego zadania inwestycyjnego – budowę przedszkola w technologii modułowej na Osiedlu Ruda , przy ul. Klaudyny 8.

Przedszkola modułowe są przyjazne dla dzieci oraz funkcjonalne, projektowane z uwzględnieniem norm sanitarnych, p.poż., energetycznych oraz akustycznych. Zastosowanie  tej technologii umożliwia budowę w krótkim czasie obiektu zapewniającego komfortowe warunki wszystkim dzieciom. I na takie właśnie zasługuje najmłodsze pokolenie mieszkańców naszego osiedla.

Ewa Turek
Radna dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*