Co dalej z Parkiem Olszyna?

Każdy sympatyk Parku Olszyna pamięta, że stosunkowo niedawno doprowadzono do ochrony parku przed zabudową. Dzięki wspólnym staraniom obecnie możemy być spokojni o jego przyszłość i cieszyć się z rekreacyjno – wypoczynkowym charakteru tego miejsca. Pod koniec roku postawiono wiele elementów małej architektury.

Mam na myśli 24 nowe ławki oraz 48 nowych koszy na śmieci. Posadzono 8 klonów pospolitych Royal Red i 15 grujeczników japońskich. Na górce posadzono kilka tysięcy krokusów. W rabatach natomiast znajdziemy pecherznicę, liatrę kłosową, jeżówkę i żurawka. Jednym słowem park pięknieje. Nie sposób przemilczeć wykonania nowych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Gąbińskiej, na części zarządzanej przez urząd naszej dzielnicy. Powyższa realizacja poprawia tragiczną sytuację związaną ze zbyt małą liczbą miejsc parkingowych w naszej okolicy. Powyższe oczywiście cieszy, jednakże jako reprezentant Mieszkańców osiedla Słodowiec w Radzie dzielnicy jestem przekonany, że możemy zrobić dużo więcej, a teren Parku Olszyna zasługuje na generalny remont. W związku z powyższym zabiegać będę m. in. o środki finansowe na kompleksową rewitalizację Parku Olszyna. Mam na myśli remont oświetlenia, poprawę stanu technicznego chodników, a także zagospodarowanie obecnie niewykorzystanych placów asfaltowych. Osobiście zamieniłbym dwa place asfaltowe znajdujące się za budynkiem Duracza 4A na powierzchnie biologicznie czynną, z łąką kwietną z miejscami do odpoczynku, jednakże jestem przekonany, że to Mieszkańcy wypowiedzą się na temat ich przeznaczenia np. podczas głosowania do budżetu partycypacyjnego.

W związku z występowaniem licznych aktów wandalizmu na terenie Parku Olszyna zabiegać będę również o doposażenie latarni w system monitoringu oraz zwiększenie w godzinach wieczornych i nocnych patroli policji i straży miejskiej. Jako członek Samorządu Mieszkańców Olszyna, zabiegam o wykonanie chodnika od ul. Duracza na wysokości od ujęcia wody oligoceńskiej do sklepu Biedronka. Obecnie w tym miejscu jest wydeptana przez Mieszkańców ścieżka, która po opadach deszczu zamienia się w błoto. Kolejną sprawą o jaką będę zabiegał jest przebudowa ulicy Duracza z zapewnieniem możliwie największej liczby miejsc parkingowych. Zaparkowanie samochodu dla wielu Mieszkańców naszego osiedla to olbrzymi problem, a obecna praktyka parkowania samochodu na ulicy nie może być przyjęta za normę, gdyż zwęża to światło jezdni i może być przyczyną wielu niebezpiecznych zdarzeń.

Nowe miejsca parkingowe przy Parku Olszyna

Następną kwestią jest realizacja uchwały nr LXIII/1731/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna, która przewiduje m.in. wykonanie drogi dojazdowej do budynku Duracza 4A, a także ustala realizację 2 parkingów wielopoziomowych. Jeden z nich ma zostać usytuowany na terenie obecnego parkingu przed budynkiem Duracza 4 i będzie posiadał maksymalnie 7 metrów wysokości z dopuszczeniem realizacji usług podstawowych na parterze. Drugi budynek parkingu ma zostać wykonany w miejscu obecnych garaży na końcu ulicy Gąbińskiej i będzie posiadał maksymalnie 10 metrów wysokości z dopuszczeniem usług z zakresu handlu, gastronomii, kultury.

Biorąc pod uwagę powyższe w Parku Olszyna należy przeprowadzić szereg gruntowych robót poprawiających komfort życia Mieszkańców.

Piotr Walas
Radny dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*