9 maja odbędą się wybory do samorządu Chomiczówki!

To był długi i żmudny proces. Po 10 miesiącach starań udało się jednak zorganizować przeprowadzenie wyborów do samorządu mieszkańców osiedla Chomiczówka. Odbędą się one 9 maja 2018 r. (środa) o godzinie 18:00 w lokalu Szkoły Podstawowej nr 352 imienia Jerzego Huberta Wagnera przy ul. Conrada 6 (naprzeciwko kościoła). Jako inicjatorzy tego pomysłu (Grażyna Kacprzak, Marcin Włodarczyk, Krystian Lisiak) jesteśmy szczęśliwi, bowiem mieszkańcy otrzymali możliwość realnego współdecydowania w sprawach dotyczących osiedla. Teraz wszystko w rękach mieszkańców, liczymy na wysoką frekwencję, bądźcie koniecznie!

Czym jest samorząd mieszkańców?
Samorząd mieszkańców to jednostka pomocnicza Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. W jej kompetencjach jest opiniowanie i konsultowanie planów, inwestycji, przedsięwzięć dotyczących osiedla. W skład takiego samorządu wchodzą mieszkańcy, a nie politycy, radni, bądź osoby „z nadania”. Samorząd taki jest zawczasu informowany o wszystkich przedsięwzięciach i planach, jakie mogą wydarzyć się na terenie osiedla, a to oznacza pewną nowość! Mieszkańcy zaczną dowiadywać się o planach jako pierwsi, a nie jako ostatni, jak to zazwyczaj bywa, a co za tym idzie będą mogli w porę reagować. Samorząd taki ma również możliwości inicjowania rozwiązań, które będą korzystne dla mieszkańców oraz wskazywania, które inwestycje celu publicznego są niezbędne w celu prawidłowego rozwoju osiedla i zapewnienia lepszej jakości życia jego mieszkańców.

A mówiąc wprost?
Gdy powstanie samorząd mieszkańców, już żadna decyzja nie zapadnie bez ich wiedzy. Mieszkańcy otrzymają możliwość realnego wpływu na kształt prowadzonych inwestycji tak, aby nie generowały one konfliktów w przestrzeni i aby potrzeby mieszkańców nie były omijane. Samorząd mieszkańców będzie jednostką formalną wchodzącą w strukturę m.st. Warszawy, która będzie mogła opiniować i konsultować sprawy dotyczące np. remontów i budowy dróg, miejsc parkingowych, zabudowy mieszkaniowej i usługowej, budowy miejsc użyteczności publicznej, jak np. żłobki, uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w celu np. ograniczenia nadmiernej i chaotycznej zabudowy), komunikacji miejskiej (w przypadku prób wycofania/zmian linii autobusowych/tramwajowych), bezpieczeństwa oraz inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym (jak np. budowa kolektora ściekowego wzdłuż ul. Conrada, czy budowa trasy S-7). W każdej z tych spraw mieszkańcy będą mieli FORMALNY GŁOS! Samorząd mieszkańców, będzie mógł w tych sprawach podejmować uchwały prezentujące opinie i stanowisko mieszkańców, a co za tym idzie obligować Radę i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do oficjalnego zajęcia się sprawami zgodnie z wolą mieszkańców.

To szansa nas wszystkich
To olbrzymia szansa dla mieszkańców osiedla, aby mogli oni współdecydować o jego kształcie i przyszłości. Musimy jednak zmobilizować się, przyjść dnia 9 maja 2018 (środa) o godzinie 18:00 do lokalu w Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6 i tam podjąć się wyboru swoich reprezentantów. Zachęcamy do głosowania, ale również do kandydowania. Taką możliwość ma każdy mieszkaniec. Na karcie do głosowania będzie można oddać głos na 15 kandydatów (od 1 do 15), natomiast samych kandydatów może być znacznie więcej. Do samorządu wejdzie tych 15 kandydatów mieszkańców, którzy uzyskają najwyższą liczbę głosów. Wbrew pozorom samorząd mieszkańców ma wpływ na wiele spraw. Brak funkcjonowania samorządu na Chomiczówce przekłada się na brak poszanowania opinii mieszkańców, którzy nie mają swojej reprezentacji.

Liczymy na sąsiedzkie wsparcie
Jako inicjatorzy powstania samorządu pragniemy przedstawić Państwu kandydatów, którzy działają na rzecz Chomiczówki. Są to ludzie, którym dużo na rzecz mieszkańców udało się już osiągnąć, ale przede wszystkim ludzie, którzy wytrwale i z pełnym zaangażowaniem przez kilka miesięcy zabiegali o to, aby ten samorząd powstał. Są to ludzie, którzy oferują swoje zaangażowanie społeczne i pracę w samorządzie mieszkańców osiedla Chomiczówka bez wynagrodzenia. Podajemy kandydatów w kolejności alfabetycznej: 1. Borkowski Wojciech, 2. Grabowska Beata, 3. Kacprzak Grażyna, 4. Karpińska Izabela, 5. Kolenkiewcz Piotr, 6. Kublicka Monika, 7. Lisiak Krystian, 8. Pawlak Zbigniew, 9. Rzymowska-Sobczyńska Halina, 10. Sadurska Grażyna, 11. Szczęśniak Sylwia, 12. Trykacz Małgorzata, 13. Waltman Magdalena, 14. Włodarczyk Marcin, 15. Wróbel Paweł. Podczas wyborów pojawić się mogą oczywiście jeszcze inni kandydaci, my zwracamy się z prośbą o poparcie wyżej wymienionych kandydatów. Będziemy przypominali się Państwu ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Gdyby zechcieli Państwo nas poznać, porozmawiać, przedstawić swoje pomysły, propozycje bądź inicjatywy to serdecznie zapraszamy na spotkania, które w tym celu dodatkowo zorganizujemy w dniach: 28 kwietnia 2018 r. (sobota, od 9:00 do 11:00 na placu przed pocztą przy ul. Conrada), 29 kwietnia 2018 r. (niedziela, od 11:00 do 13:00 przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6), 5 maja 2018 r. (sobota, od 10:00 do 12:00 przy Stokrotce, ul. Nerudy 1), 8 maja 2018 r. (wtorek, od 18:00 do 20:00 na placu przed pocztą przy ul. Conrada). Do zobaczenia na spotkaniach bądź podczas wyborów 9 maja! Bądźcie koniecznie!

Grażyna Kacprzak
Marcin Włodarczyk
Krystian Lisiak

Opisy do zdjęć:
Nr 1: Oto jest i ten moment, w którym – po 10 miesiącach walki i zaangażowania mieszkańców – Radni Dzielnicy podejmują decyzję o zorganizowaniu wyborów do samorządu mieszkańców osiedla Chomiczówka.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*