Ostatnia chwila na wyrażenie swojego zdania w sprawie Trasy S-7!

Sąsiedzi! Ku końcowi zbliża się termin zakończenia konsultacji w sprawie Trasy S-7 w związku z prowadzoną oceną oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.

Sprawą zainteresowani mogą być szczególnie mieszkańcy Chomiczówki. Uwagi i wnioski należy kierować do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, będą one brane pod uwagę podczas procedury oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Takie prawo daje nam ustawa OOŚ i warto z tego skorzystać!

Najbardziej prawdopodobnym wariantem (preferowanym przez GDDKiA, ale również SISKOM i m.in. KPN) przebiegu trasy jest wariant II zakładający budowę węzłów drogowych: „Kolejowa”, „Wólka Węglowa”, „Janickiego” i „Gen. Maczka”.

Uważamy, że najważniejszymi wnioskami – biorąc pod uwagę realizację właśnie wariantu II – powinny być wnioski mówiące o realizacji inwestycji w tunelu – nie tak jak zakłada projekt: tylko do granicy z lotniskiem na Bemowie – lecz dłuższe o minimum 100 metrów, tak aby wylot z tunelu nie znajdował się w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych zachodniej Chomiczówki (rejony ulicy Żółwiej i Księżycowej) oraz, aby tunel ten na wylotach i wyrzutniach zanieczyszczeń wyposażony był w filtry spalin.

Poniżej graficzna wizualizacja projektu w przebiegu trasy zgodnie z wariantem II, m.in. przez Wólkę Węglową i przez Chomiczówkę w tunelu:

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji eletronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Miejscem składania uwag jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Tutaj pełna treść obwieszczenia RDOŚ: http://bit.ly/2xIGWiM
Tutaj dotychczasowo istniejąca dokumentacja projektowa dotycząca trasy S-7: http://siskom.waw.pl/s7_bemowo-czosnow.htm
Dokumentację złożoną przez Inwestora wraz z wykazem wariantów trasy, w tym wariantu preferowanego znajdziecie pod adresem: http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa/index.php…, w wyszukiwarce należy wpisać sygnaturę sprawy: 4200.8.2016

W każdym momencie możecie zgłosić się indywidualnie do nas po więcej informacji na adres: lisiak.km@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*