Petycja o usprawnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Reymonta

Ciebie też irytuje fatalnie zorganizowany system sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Reymonta, na skrzyżowaniach z ul. Conrada oraz ul. Broniewskiego? Podpisz petycję! 

Treść petycji:

Petycja w sprawie zaktualizowania i usprawnienia funkcjonowania sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Reymonta w Warszawie

Do:

1. Prezydent m.st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

2. Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy 
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

3. Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa

4. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Niżej podpisani Mieszkańcy Warszawy zwracamy się z prośbą o pilną interwencję i podjęcie działań zmierzających do zaktualizowania i usprawnienia funkcjonowania sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Reymonta w Warszawie. W pełni rozumiejąc Politykę Transportową Miasta, uszczegółowioną w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego, zgodnie z którą podstawowym środkiem komunikacji ma być transport szynowy, który funkcjonując niezależnie od utrudnień w ruchu drogowym zapewnia szybki i sprawny przejazd, a z czego wynika uprzywilejowanie pojazdów szynowych również na skrzyżowaniach wzdłuż al. Reymonta (w tym na skrzyżowaniach: z ul. Broniewskiego i ul. Conrada) należy podkreślić, że sygnalizacje te są fatalnie zsynchronizowane i powodują bardzo długie oczekiwanie – od 3 do czasem nawet 7-8 minut – na przejście pieszych lub przejazd zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, a wielokrotnie również długie oczekiwanie (około 3 minut) na możliwość przejazdu dla tramwaju. Obecnie istniejący system sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Reymonta jest nieefektywny, wprowadza chaos w ruchu drogowym i samo w sobie stanowi pośrednie zagrożenie (w związku z takim funkcjonowaniem sygnalizacji często dochodzi tu do łamania przepisów drogowych, przejazdów i przebiegania na czerwonym świetle co w każdym przypadku takiego zdarzenia grozi niebezpiecznymi wypadkami).

Autorem jest Krystian Lisiak, członek stowarzyszenia Razem dla Bielan.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*