Na jakie projekty do budżetu partycypacyjnego warto głosować?

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Opalin

Charakter projektu: Lokalny, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta
Krótki opis: Rewitalizacja placu zabaw obejmująca swym zakresem wymianę części ogrodzenia od strony ulicy, wybudowanie chodnika, zainstalowanie siłowni plenerowej, utwardzenie alejek oraz zastąpienie części roślinności nowymi nasadzeniami.
Link -> twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11005

Pij, Warszawo – na Bielanach

Charakter projektu: Ogólnodzielnicowy
Krótki opis: Ustawienie na ulicach dzielnicy kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Jest to kontynuacja i rozwinięcie projektu zgłoszonego w poprzedniej edycji budżetu w Śródmieściu. Cel tegoroczny: objęcie siecią poidełek całej Warszawy.
Link -> twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10005

Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda

Charakter projektu: Lokalny, Ruda, Marymont, Las Bielański
Krótki opis: Modernizacja istniejącego placu zabaw z wymianą ponad 35-letnich zabawek. W miejsce zniszczonych zabawek zostaną postawione nowe, wielofunkcyjne urządzenia wspierające rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 4-8 lat. Dodatkowo dla młodzieży, dorosłych i seniorów w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw zostanie zbudowany street workout oraz plenerowa siłownia zewnętrzna.
Link -> twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12819

Słoń Bielański przy Stawach Brustmana – zjeżdżalnia

Charakter projektu: Ogólnodzielnicowy
Krótki opis: Odtworzenie popularnego symbolu Bielan „słonia bielańskiego”.
Link -> twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10488

Muszla na placu zabaw – renowacja betonowej rzeźby z lat 50. i prezentacja historyczno-fotograficzna

Charakter projektu: Lokalny, Stare Bielany
Krótki opis: Renowacja rzeźby potocznie zwanej „muszlą” oraz organizacja akcji mającej na celu upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie plastycznym PRL (wystawa, akcja fotograficzna). Betonowa rzeźba powstała jako modelowy element placu zabaw. Korzysta z niej już trzecie pokolenie mieszkańców Bielan! Dziś jednak ani jako sztuka użytkowa, ani „zabawka” nie spełnia swojej roli.
Link -> twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11500

Bielańska plaża nad Wisłą

Charakter projektu: Ogólnodzielnicowy
Krótki opis: Plaża z boiskiem do siatkówki plażowej, zlokalizowana nad brzegiem Wisły, wśród malowniczych łąk, będzie znakomitym uzupełnieniem możliwości wypoczynku w Parku Młocińskim. Blisko Przystani Młociny i przy samej ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż Wisły. Przepiękne widoki, cisza i czyste powietrze. Możliwość leniwego i aktywnego wypoczynku. Tego brakuje mieszkańcom Bielan.
Link -> twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9962

Straż Pożarna – rewitalizacja placu przed bielańską remizą

Charakter projektu: Ogólnodzielnicowy
Krótki opis: Utworzenie terenu zielonego (skwerku) nawiązującego do charakteru budynku Straży Pożarnej z wykorzystaniem ogniokrzewu. kwiatów, żywopłotu. Teren zielony powstanie z części wyasfaltowanego placu u zbiegu ulicy Marymonckiej i Alei Zjednoczenia. Ponadto remont placu przed budynkiem Straży Pożarnej polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej oraz odtworzenie trawnika od strony ul. Cegłowskiej.
Link -> twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12366

Kaczkomaty, tablica edukacyjna „Jak mądrze dokarmiać ptaki” oraz posadzenie drzew i krzewów w Parku Olszyna

Charakter projektu: Lokalny, Słodowiec
Krótki opis: Ustawienie dwóch kaczkomatów z naturalną i zbilansowaną karmą dla kaczek, tablicy edukacyjnej „Jak mądrze dokarmiać ptaki” przy stawie w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Park Olszyna” oraz posadzenie w parku rodzimych gatunków drzew (owocowych, iglastych, liściastych) i krzewów owocowych.
Link -> twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10199

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*