Postępy w sprawie Radiowa

Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Bielany, na której (niestety niejednogłośnie) przyjęto stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie działalności kompostowni MPO na Radiowie.

Rada Dzielnicy wezwała Ministra Środowiska do podjęcia działań mających na celu rozstrzygnięcie legalności funkcjonowania kompostowni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszyscy jednak wiemy, że od czasu wydania 20 grudnia 2016 decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego o zamknięciu z końcem 2016 roku kompostowni funkcjonuje ona nielegalnie! Wobec takiego stanu Rada Dzielnicy skierowała się z wnioskiem do Prezydent m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do bezzwłocznego wstrzymania działalności instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz o podjęcie działań zmierzających do rzeczywistego i efektywnego zmniejszenia uciążliwości zapachowych związanych z działalnością kompostowni do czasu definitywnego zamknięcia instalacji.

W ostatnich dniach odbyła się również konferencja prasowa Stowarzyszenie Czyste Radiowo z udziałem m.in. Przewodniczącej stowarzyszenia Bogumiła Szlązak, Radnej Iwona Walentynowicz, Członka stowarzyszenia Bogdan Bajak oraz Wiceburmistrza Grzegorz Pietruczuk. Podczas konferencji zwracano przede wszystkim uwagę na niemoc i opieszałość sądów administracyjnych w sprawie Radiowa oraz decyzji Wojewody o uchyleniu Wojewódzkiego Programu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, co spowoduje opóźnienia w harmonogramie budowy spalarni na Targówku. Poruszono również temat opieszałości Ministra Środowiska, który z niewiadomych przyczyn odwleka decyzję o zamknięciu kompostowni mimo zapewnień danych mieszkańcom o wydaniu pozytywnej dla nich decyzji.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*